راهنمای خرید انواع سیم و کابل

کاربرد نوارهای حرارتی

نوارهای حرارتی

نوار حرارتی چیست ؟

نوارهای حرارتی جمع شونده (heat-shrinkable tubings and tapes) لوله ها یا نوار های پلیمری هستند که پس از اعمال حرارت به مقدار لازم در محور قطری جمع می شوند. کاربرد روکش ها و نوار های حرارتی بسیار وسیع است.

کاربرد نوارهای حرارتی

کاربرد نوارهای حرارتی

 1. عایق کاری اتصالات و شینه ها(بارس بارها)جهت کاهش فاصله حریم فاز به فاز و فاز به زمین
 2. تعمیر عایق سیم ها و کابل ها
 3. کد گذاری دسته سیم ها وشینه ها بر حسب رنگ
 4. استفاده به عنوان لیبل حول سیم، کابل، و لوله
 5. حفاظت مکانیکی اجسام (مانند لوله ها) جهت بهبود عملکرد آنها در برابر فرسودگی (زنگ زدگی و خوردگی ناشی از رطوبت، مواد شیمیایی وو تغییرات آب و هوایی)
 6. زیباسازی و رنگ بندی کردن اجسام گوناگون با توجه به سطح صاف، خوش تماسی، و تنوع رنگی روکش ها

فرآیند نصب نوارهای حرارتی

کاربرد نوارهای حرارتی فرآیند نصب روکش ها و نوارهای حرارتی جمع شونده به این صورت است که روکش حرارتی پیرامون جسم مورد پوشش قرار می گیرد، ویا در صورت نواری بودن آن، حول جسم پیچیده می شود. سپس با استفاده از منبع حرارتی مناسب )مانند سرپیک یا سشوار صنعتی(، در معرضحرارت قرار می گیرد.

تحت این درجه حرارت، روکش یا نوار حرارتی تنها در محور قطری منقبض، و حول جسم مد نظر مستحکم می گردد. روند تولید روکش حرارتی بدین ترتیب است که ابتدا ماده اولیه بر حسب خواص مورد نیاز روکش انتخاب می گردد. پس از اضافه کردن افزودنیهای لازم به ماده اولیه بر حسب نوع و مورد مصرف روکش، لوله با روش اکستروژن تولید می گردد. سپس لوله ها با فن آوری تشعشع اتمی، پیوند-متقابل (”کراس لینک”) می گردند.

فرآیند حافظه دار کردن

این تشعشع، با ایجاد پیوند های کووالانسی ساختار مولکولی پلیمر را به گونه ای تغییر می دهد که پس از رسیدنبه نقطه ذوب، مذاب نمی گردد و به جای آن خاصیت لاستیکی پیدا می کند. با توجه به این موضوع، این فرآیند را ”حافظه دار کردن” نیز می نامند. پس از حافظه دار کردن مواد، لوله ها تا درجه حرارت ذوب ساختار مولکولی حرارت دیده، در محور قطری تحت فشار وسیع و به سرعت سرد میگردند. پس از آن روکش ها بسته بندی می گردند.

در هنگام بهره برداری مصرف کننده، پس از حرارت دهی روکش بیش از درجه حرارت ذوب ساختار مولکولی، لوله یا نوار به قطر اولیه (قطر اولیه، قبل از وسیع سازی) باز و حول جسم مورد نظر جمع می گردد.ا و نوار های حرارتی جمع شونده (heat-shrinkable tubings and tapes) لوله ها یا نوار های پلیمری هستند که پس از اعمال حرارت به مقدار لازم در محور قطری جمع می شوند.

 

بیشتر بخوانید : روکش های حرارتی (شیرینگ حرارتی)

 

نصب روکش حرارتی

کاربرد نوارهای حرارتی
 • گرمای کنترل نشده می تواند جمع شوندگی ناهمگون، آسیب فیزیکی و خرابی روکش حرارتی را ایجاد نماید. بنابراین استفاده از سر پیک مناسب و استاندارد با منبع حرارتی بوتان و شعله زرد رنگ و یا سشوار صنعتی با حرارت قابل کنترل توصیه می گردد.
 • اگر طول زیادی از کابل، باس بار (شینه) و یا لوله توسط روکش حرارتی پوشانده می شود،
 • فرآیند نصب روکش از یک سر آغاز و به تدریج تا سر دیگر آن ادامه می یابد.
  ضروری است حرارت به طور یکسان در راستای طول و قطر روکش حرارتی اعمال گردد
 • برای جلوگیری از ایجاد تنش فیزیکی، منبع حرارت پس از جمع شدگی کامل روکش حرارتی به سرعت حذف می گردد تا روکش به آرامی خنک شود.
 • جهت جلوگیری از سوختن روکش حرارتی، ضروری است شعله به صورت دائم در حرکت باشد.
 • قبل از نصب روکش حرارتی حول باس بار (شینه)، باس بار به اندازه ای که در اثر تماس دست با آن داغ حس شود، مورد حرارت قرار می گیرد.
 • جهت باس بار های مستطیل شکل، قسمت روکش حرارتی در مجاورت لبه ها ابتدا حرارت داده می شود.
 • در صورتی که حرارت اعمالی به روکش از ۱۵۰+ درجه سانتیگراد تجاوز کند، احتمال سوختگی روکش وجود دارد.
 • ظاهر شدن برجستگی و فرو رفتگی بر روی سطح روکش حرارتی در حین حرارت عادی است.
 • فرآیند حرارت دهی بلافاصله پس از محو برجستگی و فرو رفتگی و یا پس از اینکه روکش حرارتی به صورت یکنواخت حول جسم مورد پوشش جمع شد، متوقف می شود.
 • دقت در جابجایی باس بار (شینه) های مسی بلافاصله پس از نصب روکش حول آن ضروری است.
 • رعایت تدابیر ایمنی در هنگام کار با شعله مستقیم ضروری است. تجهیز محیط کار به تهویه مناسب در این خصوص پیشنهاد می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *